Giriş
Bu Bildirim, Lama Group’un bu web sitesinde toplanan bilgiler için gizlilik uygulamalarını açıklamaktadır. Bu Bildirim ayrıca Lama Group’un bağlı kuruluşlarının bu Bildirime bağlantı veren web siteleri için de geçerlidir. Kolaylık olması açısından, hem Lama Group hem de bağlı kuruluş web sitelerine bu Bildirimde “web sitesi” denir.

Lama Group, bireylerin kendilerini tanımlayan kişisel verilerin dağıtımını ve kullanımını kontrol etme hakları da dahil olmak üzere gizlilik hakkını desteklemektedir. Lama Group, web sitemizin kullanıcılarının kişisel verilerini korumaya kararlıdır ve verilerinizi korumak için teknik ve organizasyon önlemlerini kullanır. Lama Group, bu kişilerin gizlilik haklarını korumaya çalışan yerel ve uluslararası yasaları ve düzenlemeleri destekler ve bunlara uyar.

Veri toplama
Web sitemizi ziyaret ederken, herhangi bir kişisel veri sağlamanız gerekmez. Lama Group, yürürlükteki yasalar uyarınca veri toplamak için oluşturulan rıza veya diğer yasal ilkelere dayanır. Bu nedenle, web sitesinin herkese açık bölümlerini ziyaret ederken kişisel veri sağlamaktan kaçınma seçeneğiniz vardır. Ancak, bir etkinliğe kaydolurken, Lama Group’un pazarlama materyallerini almaya abone olduğunuzda veya Lama Group’un ürün veya hizmetlerini satın alırken veya kullanırken veya başka durumlarda, aşağıda listelenen kişisel verilerin bir kısmını veya tamamını sağlamanız gerekebilir. Lama Group’a kişisel verilerinizi verdiyseniz, aşağıdaki Veri Konusu Hakları bölümünde açıklanan haklara sahipsiniz.

Lama Group, bu Bildirimin sonraki bölümünde (Ek Veri Toplama Faaliyetleri) açıklandığı gibi kişisel olmayan ek veriler toplar.

Toplanan tüm veriler, size sunduğumuz ürünleri sunmak ve Lama Grubunun satış ve pazarlama çabalarına yardımcı olmak için Lama Grubunun işinde kullanılabilir ve Lama Grubu tarafından sizinle iletişim kurulmasına neden olabilir. Bazı durumlarda, Lama Group’un bir hesap oluşturması, web sitesinde istenen malzemelerin teslimini sağlaması veya sizinle başka türlü iletişim kurması için iletişim bilgileri gerekebilir. Bu, aşağıdakileri içerebilir: ürün veya diğer istenen bilgileri sağlamak, sorulara yanıt vermek, Lama Grubu etkinliklerine kayıt olmak ve pazarlama amaçlı dağıtımlar. Lama Group hizmetlerine web sitesi üzerinden de kaydolabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Lama Group sizinle ilgili aşağıdaki kişisel verileri toplayabilir:

Ad Soyad
Şirket Adı
Şirketin Yeri
Şirketteki pozisyonu
Bölüm
Fatura bilgileri
Telefon numarası
E
Satış ve pazarlama çabalarını kolaylaştırmak için, Lama Group verdiğiniz kişisel verileri doğrudan sizden toplanmayan bilgilerle birleştirebilir. Doğrudan sizin sağlamadığınız veriler Lama Group’un satış ve pazarlama çabalarını destekleyen satıcıları tarafından sağlanabilir. Lama Group, satış ve pazarlama faaliyetlerini optimize etmek için dahili sistemlerinde otomatik işlemeyi kullanır. Lama Group’a, bu politikaya girişte sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak Lama Grubuna göndererek otomatik işleme ile ilgili şikayette bulunabilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizi, toplanma amaçlarını yerine getirmek için gerektiği şekilde saklayacağız. Bu Bildirim kapsamında toplanan kişisel veriler, Lama Grubunun Satış ve Pazarlama Ekipleriyle etkileşime devam ettiğiniz sürece veya verilerinizi saklamak için meşru bir ticari çıkarımız olduğu sürece korunur.

Ek Veri Toplama Faaliyetleri (Otomatik Bilgi)
Lama Group, web sitesinin kullanımı ile ilgili bilgileri doğrudan veya üçüncü taraf izleme yardımcı programı sağlayıcıları aracılığıyla otomatik olarak alır ve kaydeder. Bu, çerezleri, IP adreslerini, tarayıcı türünüzü, işletim sistemi sürümünüzü, dil ayarlarını, kullandığınız Lama Grubu uygulamalarını (varsa) ve bunları nasıl kullandığınızı, web sitemizi ziyaret etmeden hemen önce ziyaret ettiğiniz web sayfasını, web sitemizin ziyaret ettiğiniz sayfalar, bu sayfalarda geçirilen süre, web sitemizde aradığınız bilgiler, erişim saatleri ve tarihleri ​​ve diğer istatistikler. Bu veriler doğrudan sizden toplanan kişisel verilerinizle birleştirilmez.

Lama Group web sitesinde çerezler kullanmaktadır. Bu Lama Grubu Web Sitesindeki Çerezler Hakkında Bilgi için buraya tıklayın.

Lama Group, sorunları teşhis etmek ve Lama Group web sitesini yönetmek için IP adreslerini kullanır. Web Sitemizi ziyaret ettiğinizde, e-posta adresinizi değil, yalnızca alan adınızı tanırız. E-posta adresinizi yalnızca verdiğiniz veya bize bir e-posta mesajı gönderdiğiniz takdirde göreceğiz.

Lama Group sizden cihazınızdan konum tabanlı herhangi bir bilgi istemez, bunlara erişmez veya bu bilgileri izlemez. Lama Group gelecekte web sitemizi geliştirmek için yapmak istiyorsa, Lama Group özellikle izninizi isteyecektir.

Yukarıda belirtildiği gibi, bu web sitesine erişmek için kişisel verilerin toplanması gerekli değildir. Bununla birlikte, Lama Group web sitesinin bakımı ve optimizasyonu için ek veriler toplar.

Veri işleme
Lama Group, Lama Group’un işlerinin işleyişini desteklemek ve bu bildirim altında toplanan verileri alabilecek satış ve pazarlama için satıcıları kullanır ve bu satıcılar veri işlemcileridir. Ancak, bu tür işlemler Lama Grubunun kendi faaliyetlerini kolaylaştırmakla sınırlıdır. Lama Group kişisel bilgilerinizi promosyon amacıyla üçüncü taraflara paylaşmaz, satmaz veya kiralamaz.

Ayrıca, Lama Group tarafından kullanılan veri işlemcileri Lama Grubunun durum tespiti sürecine tabi tutulur ve verilerinizi korumak için yeterli önlemleri alacaklarına dair sözleşmeye bağlı güvence vermeleri gerekir. Lama Group, bu tür servis sağlayıcıların kişisel verilerin işlenmesini sağlamak için yalnızca Lama Group tarafından belirtilen ve başka hiçbir amaç için yeterli teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri almalarını talep edecektir.

Ek Transferler
Lama Group, taleplerinizi yerine getirmek ve size Lama Group ürün ve hizmetlerini sunmak için kişisel bilgileri bağlı kuruluşlarıyla ve adımıza çalışan satıcılarla paylaşabilir. Ayrıca, yasalar gerektirdiğinde veya yasal sürece yanıt vermek için veri paylaşabiliriz. Lama Group, bağlı kuruluşları ve / veya satıcıları, Avrupa Veri Koruma Direktifi (95/46 / EG) veya Genel Veri Koruma Yönetmeliği tarafından belirlenen yeterli düzeyde veri koruması sağlamadığı ülkelerde bulunabilir. (AB) 2016/679) (GDPR), ABD dahil. Yürürlükteki yasalar uyarınca gerekli olduğunda, Lama Grubu veri aktarımlarını yürürlükteki veri koruma yasalarına göre güvenceye almak için uygun tedbirleri uygulayacaktır. Bu önlem, Model Cümlelerinin veya Gizlilik Kalkanı Çerçevesinin kullanımını içerebilir.

Lama Group, Gizlilik Kalkanı altında aldığı kişisel bilgilerin işlenmesinden sorumludur ve daha sonra kendi adına bir temsilci olarak hareket eden üçüncü bir tarafa aktarır. Bir ajan, bu Bildirimin kapsadığı kişisel verileri ilkelere aykırı bir şekilde işliyorsa, Lama Grubunun zarara yol açan olaydan sorumlu olmadığı durumlar dışında, Gizlilik Kalkanı İlkeleri uyarınca sorumludur.

Bazı durumlarda, Lama Group’un ulusal güvenlik veya kolluk gerekliliklerini karşılamak da dahil olmak üzere kamu yetkililerinin yasal taleplerine yanıt olarak kişisel verileri ifşa etmesi gerekebilir.

Gizlilik Kalkanı veya Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi geçerli düzenlemeler kapsamında sahip olabileceğiniz haklar aşağıda açıklanmıştır.

Veri Konusu Hakları
Herkes

Lama Group’tan yürürlükteki veri koruma yasasına uygun olarak kişisel verilerinize erişim, düzeltme, engelleme ve / veya silinmesini talep edebilirsiniz. Ayrıca Lama Group’un kişisel verilerinizi işlemesi için onayınızı geri alabilirsiniz.

Gizlilik Kalkanı

Gizlilik Kalkanı İlkeleri’ne uygun olarak Lama Group, kişisel bilgilerinizin toplanması veya kullanılmasıyla ilgili şikayetleri çözmeyi taahhüt eder. Gizlilik Kalkanı politikamızla ilgili soruları veya şikayetleri olan Avrupa Birliği sakinleri, Gizlilik Kalkanı İlkeleri ile ilgili bu tür herhangi bir talebi ve diğer sorularınızı, iletişim bilgilerini bu Bildirimin girişinde listelenen Lama Grubunun Veri Koruma Görevlisine yönlendirmelidir.

Lama Group, AB veri koruma yetkilileri (DPA’lar) ve İsviçre Federal Veri Koruma ve Bilgi Komiseri tarafından kurulan panelle işbirliği yapmayı taahhüt eder ve panel ve Komiser tarafından insanlara ilişkin olarak verilen tavsiyelere uymayı taahhüt eder. istihdam ilişkisi bağlamında AB veya İsviçre’den aktarılan kaynak verileri.

Lama Group, çözülmemiş Gizlilik Kalkanı şikayetlerini, küresel bir mevcudiyetle ABD’de alternatif bir uyuşmazlık çözümü sağlayıcısı olan JAMS’ye havale etmeyi taahhüt etmiştir. Şikayetinizin bizden zamanında onayını almazsanız veya şikayetinizi çözmediysek, daha fazla bilgi veya şikayet için lütfen JAMS ile iletişime geçin veya ziyaret edin. JAMS hizmetleri size ücretsiz olarak sunulmaktadır.